Mjerenja kvalitete električne energije sunčane elektrane

Mjerenja kvalitete električne energije prema normi HRN - EN 50160 s izradom elaborata utjecaja sunčane elektrane na mrežu.

 

Mjerenje kvalitete električne energije prema normi HRN - EN 50160 prema zahtjevu HEP-a prilikom priključenja sunčanih elektrana na distribucijsku mrežu.

Izrada elaborata utjecaja sunčanih elektrana na mrežu, izrada programa ispitivanja sunčanih elektrana u pokusnom radu, izrada kompletnih zapisnika o ispravnosti instalacije elektrane za priključenje na mrežu.