Usluge:

Administrativna procedura

U administrativnu proceduru za jednostavne građevine uključene su sljedeće institucije:

HEP ODS – 'elektra' – Hrvatska elektroprivreda, operator distribucijskog sustava
Operator distribucijskog sustava je nadležan za fizički priključak elektrana na distribucijsku mrežu, te u tome smislu izdaje elektroenergetske suglasnosti za priključak, sklapa ugovore o priključenju i korištenju mreže i dostavlja operatoru tržišta podatke o proizvodnju električne energije iz postrojenja.

HROTE – Hrvatski operator tržišta energije

Operator tržišta je nadležan za isplatu sredstava poticaja proizvođačima električne energije te u tome smislu s proizvođačem električne energije sklapa Ugovor o otkupu.

Trgovački sud
Trgovački sud upisuje u sudski registar novu tvrtku s energetskim djelatnostima kojima će se tvrka baviti ili vrši doregistraciju djelatnosti.U administrativnu proceduru za ostale građevine uključene su sljedeće institucije:

Trgovački sud
Trgovački sud upisuje u sudski registar novu tvrtku s energetskim djelatnostima kojima će se tvrka baviti ili vrši doregistraciju djelatnosti.

Ured za prostorno uređenje

Ured za prostorno uređenje daje dozvolu i mišljenje o energetskoj građevini.

MINGO – Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo gospodarstva je odgovorno za uspostavljenje i vođenje Registra projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija
Hrvatska energetska regulatorna agencija obavlja regulaciju energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Obveze, nadležnosti i odgovornosti koje HERA ima u skladu su sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakonom o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

HEP ODS – 'elektra' – Hrvatska elektroprivreda, operator distribucijskog sustava

Operator distribucijskog sustava je nadležan za fizički priključak elektrana na distribucijsku mrežu, te u tome smislu izdaje elektroenergetske suglasnosti za priključak, sklapa ugovore o priključenju i korištenju mreže i dostavlja operatoru tržišta podatke o proizvodnju električne energije iz postrojenja.

HROTE – Hrvatski operator tržišta energije
Operator tržišta je nadležan za isplatu sredstava poticaja proizvođačima električne energije te u tome smislu s proizvođačem električne energije sklapa Ugovor o otkupu.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.

Copyright © 2009 ELPUT Sva prava zadržana. Podržano od:

Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting