Usluge:

ELPUT d.o.o. - SOLARNA ENERGIJA

Mrežni fotonaponski sustav

Mrežni fotonaponski sustavi spajaju se pomoću izmjenjivača na distribucijsku mrežu. Izmjenjivači pretvaraju istosmjernu struju u izmjenični napon mrežne frekvencije kako bi napajali trošila ili radili paralelno s elektroenergetskom mrežom.

U praksi najčešće izmjenjivači rade paralelno s mrežo te se parametri izmjenjivača automatski određuju prema parametrima mreže.

Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina. Prvi način se gotovo ne primjenjuje u praksi jer se električna energija dobivena izmjenjivačem prvotno koristi u objektu u kojem se nalazi, a višak se isporučuje u mrežu. Drugi način, zastupljen u EU i Hrvatskoj, je isporuka sve proizvedene električne energije u mrežu putem posebnog mjernog uređaja, te kupovina električne energije za objekt koji ju troši. Ovaj drugi način je zbog poticaja isplativiji.

Iskorištavanjem besplatne energije Sunca čuvamo okoliš i osiguravamo dodatni izvor zarade.

 

 

Termički sustavi

Solarni kolektor pretvara sunčevu energiju u toplinu. Ta se toplinska energija putem tekućeg medija cijevima uz pomoć pumpe prenosi do spremnika, u kojem se zagrijava voda. Na taj način pohranjena energija koristi se za pripremu tekuće tople vode i za potporu grijanju.

Termički solarni sustavi koriste se za:

  • zagrijavanje vode u objektima,
  • zagrijavanje vode i potporu grijanju,
  • kombinirano korištenje obnovljivih izvora energije (npr. termički solarni sustav u kombinaciji s toplinskom pumpom ili grijanjem na pelete),
  • zagrijavanje vode u bazenima.

 

 

 

Projektna dokumentacija za sunčane elektrane

Izrada kompletne projektne dokumentacije za integrirane sunčane elektrane.

- Izrada idejnog elektrotehničkog projekta.
- Izrada glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta.

 

Izrada kompletne projektne dokumentacije za neintegrirane sunčane elektrane.

- Izrada idejnog elektrotehničkog projekta.
- Izrada idejnog arhitektonskog projekta.
- Izrada glavnog i izvedbenog arhitektonskog i građevinskog projekta.
- Izrada glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta.

 

 

Stranica 2 od 2

«Početak«12»Kraj»
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.

Copyright © 2009 ELPUT Sva prava zadržana. Podržano od:

Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting