Usluge:

Mjerna kola

Usluga mjernih kola.

 

Vršimo sve vrste NN i SN ispitivanja na području Istre i Rijeke:

- lokacija kvara na NN i SN kabelu,
- mjerenje otpora izolacije NN i SN kabela,
- mjerenje otpora izolacije NN i SN bloka,
- mjerenje otpora izolacije transformatora,
- mjerenje otpora izolacije motora i pumpi,
- mjerenje impedancije petlje kvara,
- mjerenje otpora uzemljenja TS/SE,
- mjerenje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja,
- mjerenje kvalitete električne energije,
- termovizijska ispitivanja,
- ispitivanje istoimenosti faza,
- ispitivanje okretnog polja,
- ispitivanje zaštitnih uređaja,
- funkcionalna ispitivanja...

 

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.

Copyright © 2009 ELPUT Sva prava zadržana. Podržano od:

Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting