Usluge:

Procjena rizika od djelovanja munje u građevine

Procjena rizika od udara munje u građevine

Sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i NN 33/10), izrađujemo Procjenu rizika od djelovanja munje u građevine.

Procjena rizika obvezan je dio projektne dokumentacije sustava zaštite od djelovanja munje za građevine koje se planiraju izvesti, kao i za građevine na kojima se projektira rekonstrukcija tog sustava. Također, Procjena rizika preduvjet je propisanim postupcima periodičkog ispitivanja predmetnog sustava, u sklopu njegovog održavanja.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.

Copyright © 2009 ELPUT Sva prava zadržana. Podržano od:

Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting