banner

Projektiranje

Izrada projekata niskonaponske električne instalacije i sustava zaštite od udara munje.

Izrada projekata elektroinstalacije rasvjete, utičnica, priključaka i elektromotornih pogona, konstrukcijska razrada razvodnih uređaja, telefonske i instalacije mreže računala, antenske instalacije, instalacije ozvučenja, portafona.

project

Izrada projekata transformatorskih stanica do 110 kV, električnih postrojenja niskog i srednjeg napona do 35 kV i niskonaponskih mreža 0,4 kV.

Izrada dokumentacije za tehnički nadzor, provođenje stručnog nadzora gradnje, nostrifikacija elektroprojekata.

project

Izrada projekata složenih sustava zaštite.

Izrada kompletne projektne dokumentacije za integrirane sunčane elektrane

  • Izrada idejnog elektrotehničkog projekta.
  • Izrada glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta.

Izrada kompletne projektne dokumentacije za neintegrirane sunčane elektrane

  • Izrada idejnog elektrotehničkog projekta.
  • Izrada idejnog arhitektonskog projekta.
  • Izrada glavnog i izvedbenog arhitektonskog i građevinskog projekta.
  • Izrada glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta.
project

Izrada projektne dokumentacije za sustave vatrodojave za sve poslovne i privatne osobe.

fire alarm

Sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i NN 33/10), izrađujemo Procjenu rizika od djelovanja munje u građevine.
Procjena rizika obvezan je dio projektne dokumentacije sustava zaštite od djelovanja munje za građevine koje se planiraju izvesti, kao i za građevine na kojima se projektira rekonstrukcija tog sustava. Također, Procjena rizika preduvjet je propisanim postupcima periodičkog ispitivanja predmetnog sustava, u sklopu njegovog održavanja.


lightning strike

Izrada elaborate podešenja zaštite.

Mjerenja kvalitete električne energije prema normi HRN - EN 50160 s izradom elaborata utjecaja sunčane elektrane na mrežu.

Izrada tehno-ekonomskih rješenja po narudžbi klijenta.

Izrada elaborate privremene regulacije prometa.

Izrada građevinskih projekata.